Skrivtjänster
Korrekturläsning och språkgranskning

Korrekturläsning

Oavsett hur bra man skriver, så är det ofta den avslutande korrekturläsningen och språkgranskningen som får en text att sticka ut från mängden. Vi letar efter och korrigerar de fel som har passerat textförfattarens uppmärksamhet. Det kan vara särskrivningar, kommatecken, stavning och andra brister som undsluppit författarens uppmärksamhet. Helt enkelt: vi korrekturläser, korrigerar och putsar texten så att den blir redo att publiceras.

Språkgranskning

Om ni är helt nöjda med er originaltext och enbart vill korrigera eventuella felskrivningar så rekommenderar vi vår korrekturläsningstjänst. Om texten däremot behöver förbättras utöver korrekturläsningen, då är språkgranskning rätt tjänst. Här är några exempel på det som språkgranskaren tittar på:

- Varierande ordval. Rikare ordförråd ger en bättre text.

- Satsstruktur. Undvik att texten blir långtråkig genom att ha olika meningsuppbyggnad.

- Budskap. Vad vill texten förmedla? Lyckas den eller går det att förtydiga budskapet?

- Tydlighet. Är det enkelt att förstå kärnan i texten eller är den för spretig?

- Originalitet. Känns din text unik? Sticker den ut eller är den kanske för formell och standardiserad?

Vid språkgranskning så ingår korrekturläsning som en del av tjänsten.