Översättning
Med fokus på de nordiska språken svenska, norska, finska och danska.

Snabb och prisvärd översättning av texter

Varje projekt har olika krav och förutsättningar, vi erbjuder därför olika nivåer för att matcha dina behov. Vi översätter, redigerar och korrekturläser texter på de flesta språk. På samtliga nivåer är målet att språket, på tecken-, ord- och meningsnivå, ska bli korrekt och konsekvent. Med korrekt menar vi att språket inte bryter mot vedertagna grammatik- och stavningsregler. Med konsekvent menar vi att hela texten använder samma ordformer och samma grafiska lösningar i de fall då det finns parallella vedertagna bruk. Här är en beskrivning av våra översättningsnivåer:

Bas

Bas är vår snabbaste och mest kostnadseffektiva översättning. Texten översätts med hjälp av programvara, sedan korrekturläses och redigeras texten av en översättare som har målspråket som modersmål. Målet med texten är att den ska vara tillförlitlig och enkel att läsa. Denna nivå av översättning rekommenderas för mejl, kommentarer på sociala nätverk, supporttjänster och andra områden där textens stil inte är huvudprioriteten

Standard

Detta är en enkel men professionell översättning som är anpassad för texter som har ett informativt syfte, snarare än att publiceras. Texten levereras i två versioner: En översättning av originaltexten, och även ett dokument med feedback och kommentarer från översättaren som syftar till att påpeka områden där texten kan vara föremål för förbättring eller förändring. Om så önskas kan du sedan i samråd med översättaren arbeta vidare med att redigera texten.

Special

På denna nivå är målet att texten som helhet ska vara bra. Med bra menar vi att texten har en logisk disposition och tydliga rubriker som uppfyller beställarens mål med texten, både vad gäller form och innehåll. Vi granskar utformning, rubriker och innehåll. På denna nivå kan vi även skriva helt nya texter utifrån ett källmaterial eller t ex intervjuer med kunden.