Uppdragsgivare

Ett urval av kunder vi samarbetat med.

Stockholms Universitet
FOI - Försvarets forskningsinstitut
UR - Utbildningsradion
Ratio
Försvarsmakten
Chalmers Universitet
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Sandart & Partners Advokatbyrå
Delphi Advokatbyrå
Advokatfirman Salmi & Partners
Rikspolisstyrelsen
Länsstyrelsen i Västerbotten
SANDVIK
Postkodlotteriet
Hegeli Public Affairs
Barnombudsmannen
STIL Sverige
Sveriges Kommuner och Landsting
SVT
SR
Länsförsäkringar
Volvo
Blixten & CO
Swedbank
Vizeum
COOP
Hennes & Mauritz
Pricewaterhouse Coopers
Stockholms läns landsting
Skanska
DDB
SJ
Statskontoret
Umeå Universitet
Linnéuniversitetet
Teaterhögskolan
Lunds Universitet
Göteborgs Universitet
Linköpings Universitet
Uppsala Universitet
Örebro Universitet
Oslo Universitet
Universitetet i Bergen
Stanford University
University of Oxford
SPOON
Aarhus Universitet
ACNE
Lexicon
Jönköping Business School
Luleå Tekniska Universitet
Högskolan i Gävle
Sahlgrenska Universitetet
Uppsala Nya Tidning
Privata tandläkarföreningen
Kalmar Konstmuseum
Klikki
Syddansk Universitet
Doc Morris
Swebus
Allies AB
APG Stockholm
Markör M&K AB
Moderna Museet
LL-förlaget